Rólunk

Rólunk

Rólunk

A Kézműipart a köztudatban sokan azonosítják a kézművességgel. A kézműves kifejezés, amely a német meghatározás tükörfordítása, – helytelenül ezt vette át a korábbi kamarai törvény is -, lényegében a hagyományos kézműves szakmákra korlátozódik.
 
A Tagozatunkhoz tartozó vállalkozások köre azonban ennél jóval szélesebb körű. Az 1994. évi XVI. törvény értelmében 221 szakma tartozik hozzánk. Ezek döntő többsége a mikro-, és kisvállalkozások köréből kerül ki, és tartalmazza az építőipari és könnyűipari szakmák nagy részét is.  Ezen vállalkozások részaránya a gazdaságban több mint 70%. Kényszerű megszűnésük esetén nem helyettesíthetők a nagy vállalatokkal. Ezen túl a tényleges kézműves – Tagozatunknál „Művészi Kézművességnek” nevezett – kör a nemzeti hagyományok a magyar örökség őrzői, melynek művelőit minden országban megbecsülik, támogatják.
 
A Kézműipari Tagozat feladata ezen vállalkozások érdekeinek érvényesítése, piacra jutásuk segítése. Célja a kézműves vállalkozók érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, üzleti lehetőségeik javítása, a kézműipari tevékenységet folytatók megismertetése szakmájuk új eredményeivel, hogy  elméleti és gyakorlati tudásuk lépést tartson a fejlődéssel.
 
A célja az is, hogy a BKIK, ezen belül a Kézműipari Tagozat olyan szolgáltató kamarát alakítson ki, melyben minden érdekkörébe tartozó vállalkozó megtalálja a számára legszükségesebb, legfontosabb programokat, szolgáltatásokat, megismerje vállalkozása lehetőségeit.
 
A Tagozatunk aktív lobby-tevékenységet folytat tagjai érdekében a politikai és gazdasági életben. A hatékony megvalósítás érdekében még szorosabb munkakapcsolatra törekszünk a szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel, munkaadói képviseletekkel.
 

Szolgáltatásaink

 
Kamarai vállalkozások nyilvántartása
A Fővárosi Gázművek Rt-vel kötött megállapodás alapján a gázvezetékek, készülékek ötévenkénti kötelező felülvizsgálatában résztvevő kamarai vállalkozások nyilvántartása,  ajánlása az érdeklődők felé.
 
Iparművészeti zsűriztetés
Iparművészeti zsűriztetés évente 1-2 alkalommal a művész kézművesek piacra jutása érdekében.
 
Adózással kapcsolatos tájékoztató előadás
Adózással kapcsolatos tájékoztató előadás megrendezése minden évben, kifejezetten a mikro – és kisvállalkozásokat érintő kérdéseket kiemelve.
 
Interaktív weboldal
Interaktív weboldal működtetése, amely lehetővé teszi a vállalkozások bekapcsolódását az e-kereskedelembe (önálló weblap, adatbázis, stb.).
 
Szakmai bemutatók
Különböző szakmai bemutatókat szervezünk a tagozat tagjai számára, hogy szakmájuk új eszközeit, lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérhessék.
 
Szakképzés, vizsgáztatás
A munka a BKIK szervezeti hierarchiájából adódóan megoszlik, de a Kézműipari Tagozat korábbi kapcsolatait megtartva, szakembereit felkészítve, aktívan részt vesz ebben a tevékenységben. Erősítjük a szakmai vizsgákra történő közös felkészülést, bekapcsolódunk a képzőhelyek ellenőrzésébe. A szakképzés kapcsolatában kiemelt feladat, hogy a gyakorlati képzésben csak azon vállalkozások vehessenek részt, azok oktathassanak, akik mestervizsgával rendelkeznek.
 
Mesterképzés és vizsgáztatás
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján végzi mesterképzési,  vizsgáztatási tevékenységét.
 
A  mestervizsgáztatásnak   Magyarországon   évszázados  hagyományai  vannak,  azonban a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét nem a tradíciók, hanem a   kor   követelményei   teszik   fontossá.  A   tudásszint   emelését   az   egyes   szakmákban megfigyelhető  „szakmai   forradalom”,  a   technika   fejlődése,  és  az  emelkedő fogyasztói elvárások kényszerítik ki.
A mestervizsga célja, hogy a szakmunkás a magasabb szintű szakmai elismertségét jelölő Mester minősítést megszerezze, mely egyben lehetőséget teremt számára, hogy szakmát tanuló fiatalokkal magasabb szakmai színvonalon tudjon foglalkozni.
A szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír a Mester címet viselő szakember, hiszen korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magas színvonalon tudja átadni ismereteit a szakmunkástanulóknak.
A Mester, mint fogalom évszázadok óta a minőséget, a szakma legmagasabb szintű rangját jelenti. Ez a kitüntető cím napjainkban a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten kívül a modern korhoz való alkalmazkodást az új berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti. Ahhoz, hogy egy adott szakterületen a munkát csak arra érdemes szakemberek végezzék, szükség van egy egységes, magas követelményszint kialakítására. Ezt a törekvést mutatja az a tény is, hogy egyes szakmákban a vállalkozói igazolvány kiváltásának feltétele a mestervizsga megléte!
 
Az alábbi szakmák esetében az önálló munkavégzéshez, vállalkozás indításához feltétlenül szükséges, hogy a szakember mesterlevéllel rendelkezzen:
1. autószerelő
2. autóvillamossági szerelő
3. ács-állványozó
4. csőhálózat-szerelő (felelős műszaki vezetés esetén)
5. épületgépész (felelős műszaki vezetés esetén)
6. hentes
7. mészáros
8. karosszérialakatos
9. kéményseprő (csak a körzetvezető)
10. kőműves (felelős műszaki vezetés esetén)
11. molnár
12. pék
13. vízvezeték és központifűtés-szerelő (felelős műszaki vezetés esetén)
 
A mester cím a megrendelő számára is eleve biztosíték a színvonalas munkára. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mestervizsga Titkársága folyamatosan fogadja a mestervizsgára jelentkezőket, szervezi a mestertanfolyamokat és a mestervizsgákat.
“Néhány szakma a kínálatunkból:
– autószerelő
– karosszérialakatos
– autóvillamossági szerelő
– asztalos
– kőműves
– villanyszerelő
– gázvezeték- és készülékszerelő
– gáz és olajtüzelő berendezés üzembe helyező, karbantartó
– hangszerkészítő
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő
– kozmetikus
– fodrász
– cukrász
– cserépkályha és kandallóépítő
– pék.”
Legyen szakmája mestere, várjuk jelentkezését!
 
Jelentkezés és tájékoztatás:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Mestervizsga Titkárság
1016 Bp. Krisztina krt. 99. I. emelet 122.
Szabó Nikolett
Telefon: +36 30 952-2471
 
Nemzetközi kapcsolatok
Tagjaink érdekében a lehető legszélesebb körben építünk ki és tartunk fent kapcsolatot a környező országok és az Európai Uniós országok kamaráival, szakmai szervezeteivel. A lehetőségek kihasználásával minél több szakembert igyekszünk szakmai tanulmányúthoz juttatni, bővíteni a szakmunkástanulók csereprogramját. Részvételt biztosítunk egyes nemzetközi szakmai vásárokon és konferenciákon.