Jegyzőkönyvvezetői pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BKIK a Vizsgajegyzői Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás, valamint a mesterképzés és vizsgáztatás jegyzői teendőinek ellátására.

Felhívás

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott
VIZSGAJEGYZŐI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

1. A pályázat kiírás célja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100.§ e) és f) bekezdése alapján a gazdasági kamara kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát, valamint mesterképzést és vizsgát szervez, mely feladat jegyzői teendőinek ellátására Vizsgajegyzői Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

A Vizsgajegyzői Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

2. A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki:

  • érettségivel és
  • vizsgaszervezői vagy jegyzői teendők ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik az alábbi területeken: szakmai vizsgák, ágazati alapvizsgák, szintvizsgák, mestervizsgák, gyakorlati oktatói vizsgák,
  • valamint büntetlen előéletű.

3. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázatok benyújtása és elbírálása a pályázati felhívás közzétételétől folyamatos.

A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a BKIK bírálja el.

A jegyzői feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében a pályázóknak tesztet kell kitölteniük (online formában vagy papíralapon), melynek témája a 2 vizsgatípusra vonatkozó szabályzat.

4. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

  • pályázati adatlap
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatai jegyzői névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara címére: 1253 Budapest, Pf. 10.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgajegyzői Névjegyzék”

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Bagoly-Kun Bernadett kun.bernadett@bkik.hu

Szabó Melinda szabo.melinda@bkik.hu

 

A jelentkezési lapot az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

PÁLYÁZATI ADATLAP - Word formátumban

PÁLYÁZATI ADATLAP - PDF formátumban

Nyilatkozat 

 

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább