KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz-1.4.3-24)

2024-03-06 11:05
Mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, ahol a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnek be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák a finanszírozást.

Hitelprogram keretösszege: 155,54 milliárd Ft

Hitelfelvevők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:

 • devizabelföldinek minősül
 • bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkezik
 • gazdaságilag potenciálisan életképes
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül
 • legalább 5 főt foglalkoztatnak,
 • legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • kezdő vállalkozások esetében a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

A hitel felhasználása

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:

 • új eszközök beszerzése, így gépek, informatikai eszközök vagy megújuló energiaforrást hasznosító, azaz a zöld energiát támogató technológiák megvásárlása;
 • a projekttel összefüggő immateriális javak beszerzése;
 • igénybe vehetők képzési és tanácsadási szolgáltatások is.

Elszámolható költségek köre

A elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

 

Költségtípus

 

Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve

Új tárgyi eszköz beszerzés el kell hogy érje az összes elszámolható költség legalább 50%-át.

 

100%

Új IKT eszközök beszerzésének aránya nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 30%-át.

Új elektromos jármű beszerzése nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 50%-át.

A két költségtípus esetén együttesen maximum 50%

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközbeszerzés költségei

30%

Immateriális javak

10%

Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és Képzési és tanácsadási szolgáltatások együttesen

5%

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek

2,5%

Hitel összege: min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft

 • Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.
 • Kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön: max. 50 millió Ft lehet (kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások)

Saját forrás:

 • a projekt elszámolható költségének min. 10%-a,

Hitel kamata: 0%

Biztosítékok köre: A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni.

Projekt területi korlátozása

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

A hitelprogram megjelenése 2024. márciusban várható.

A hitelkérelmek benyújtására várhatóan 2024. áprilistól lesz lehetőség.