KKV Technológia Plusz Hitelprogram, Munkakörülmények fejlesztésének támogatása

2024-04-03 10:16
KKV Technológia Plusz Hitelprogram, Munkakörülmények fejlesztésének támogatása

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

GINOP Plusz-1.4.3-24

 A hitelkérelmek benyújtására 2024. április 30-tól 2024. december 30-ig van lehetőség.

 A hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, ahol a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnek be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák a finanszírozást.

Hitelprogram keretösszege: 155,54 milliárd Ft

Hitelfelvevők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

  • devizabelföldinek minősül
  • Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkezik
  • gazdaságilag potenciálisan életképes
  • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
  • a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül
  • legalább 5 főt foglalkoztatnak (utolsó lezárt évi beszámoló alapján)
  • legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek,

A hitel felhasználása

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:

§  új eszközök beszerzése, így gépek, informatikai eszközök vagy megújuló energiaforrást hasznosító, azaz a zöld energiát támogató technológiák megvásárlása;

§  a projekttel összefüggő immateriális javak beszerzése;

§  igénybe vehetők képzési és tanácsadási szolgáltatások is.

Elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

           

Költségtípus

 

Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve

Új tárgyi eszköz beszerzés el kell hogy érje az összes elszámolható költség legalább 50%-át.

 

100%

Új IKT eszközök beszerzésének aránya nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 30%-át.

Új elektromos jármű beszerzése nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 50%-át.

A két költségtípus esetén együttesen maximum 50%

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközbeszerzés költségei

30%

Immateriális javak

10%

Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és Képzési és tanácsadási szolgáltatások együttesen

5%

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek

2,5%

 

Hitel összege: min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft

§  Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

 

Saját forrás:

§  a projekt elszámolható költségének min. 10%-a,

§  regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában min. 25%

 

Hitel kamata: 0%

 

Biztosítékok köre: A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni.

Projekt területi korlátozása

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

Munkakörülmények fejlesztése

GINOP Plusz-3.2.5-24

-TERVEZET-

 A pályázat megjelenése 2024. III. negyedévében várható.

Támogatás célja

A felhívás célja a munkabalesetek és foglakozási megbetegedések megelőzése, a munkafeltételek korszerűsítése valamint a pandémia elleni jövőbeni védekezés, illetve megelőzés elősegítése, ezáltal a versenyképesség növelése. Elsődleges cél a munkával összefüggő balesetek és sérülések, megbetegedések és halálesetek, a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás miatti részleges munkaképtelenség bekövetkezésének megelőzése. Kiemelten fontos a munkavállalók egészségét és biztonságát tiszteletben tartó munkafeltételek biztosítása. A tisztességes foglalkoztatás nélkülözhetetlen eleme a biztonságos és egészséges munkakörnyezet garantálása.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely

  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
  • rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott, teljes, 365 napot jelentő üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
  • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Támogatható tevékenységek köre

A foglalkoztatók részére munkavédelmi eszközbeszerzéshez nyújtható támogatás (azon eszközök, amelynek fő funkciója, elsődleges célja a munkavédelem szintjének növelése).

Az alábbi beszerzések támogathatóak:

§  A munkaeszközök vagy a munkahely védelmi szintjének növelése (pl. védőajtó helyett fényérzékelős védőberendezés, kiiktathatóság magasabb szintű kizárása);

§  Korszerű elszívó berendezés beszerzése, (pl. alacsonyabb zajszint, munkahelyi légállapot javítása);

§  Egyéni védőeszköz helyettesítése kollektív védelemmel;

§  Jelzőberendezések és felügyeleti rendszereinek beszerzése, korszerűsítése, fejlesztése (mellyel biztosított pl. időszakos helyett a folyamatos munkahelyi légtérmérés-);

§  Munkahelyi zaj és rezgésvédelem szintjének növelése;

§  Munkahelyi megvilágítás korszerűsítése (pl. tevékenységhez jobban illeszthető színdinamika, szemnek pihentetőbb fény, jobb látás megvilágított környezetben);

§  Magasabb védettségi szintet biztosító egyéni védőeszközök beszerzése (pl. kombinált védelem, magasabb kényelmi szint, jobb ergonómiai kialakítású, intelligens egyéni védőeszköz7);

§  Ergonómiai fejlesztések (pl. számítógépes munkaasztal, tevékenységhez illeszkedő ergonomikus munkaszék, ergonomikus kialakítású tárolóeszközök, különös tekintettel a fogyatékkal élő munkavállalók igényeire);

§  Kézi tevékenységek (pl. anyagmozgatás) támogatása magasabb munkavédelmi szintű segédeszközzel vagy kiváltása gépi munkaeszközzel (pl. exoskeleton, manipulátor);

§  Anyagtárolás, raktározás fejlesztése, gépesítése, automatizálása a munkavédelem és munkabiztonság emelése érdekében;

§  Veszélyes technológia kiváltása kevésbe veszélyessel;

§  Biztonságosabb, magasabb munkavédelmi szintet képviselő munkaeszköz beszerzése.

 

Nem támogatható a kizárólag 1 éven belüli kihordási idejű vagy egyszer használatos munkavédelmi eszközök beszerzését tartalmazó támogatási kérelem.

Elszámolható költségek

§  Az igényelhető maximális támogatás 1 000 000 Ft/fő a támogatás megvalósítási helyszínén/helyszínein foglalkoztatottak számát figyelembe véve, de maximum 20 millió Ft.

§  A vállalkozás által beszerezni tervezett munkavédelmi eszköz (eszközönként) maximális nettó beszerzési ára a 2 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

Projekt területi korlátozása

§  A projekt Magyarország egész területén megvalósítható.

Támogatás mértéke: max. 100%

Előleg: max 25%

Támogatás összege: min. 500.000 Ft, max. 20 millió Ft

Az igényelhető maximális támogatás 1 000 000 Ft/fő a támogatás megvalósítási helyszínén/helyszínein foglalkoztatottak számát figyelembe véve, de maximum 20 millió Ft.

 

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse a Goodwill munkatársait. 

 Budapesti irodánk telefonszáma: +36-70-492-5411

Nyíregyházi irodánk telefonszáma: +36-42-787-474

 

Üdvözlettel:

Goodwill Consulting Kft.