MGFÜ Energetikai Tanácsadási Voucher Program

2024-04-18 14:53
A pályázatok benyújtására 2024. május 2-től 2024. június 3-ig van lehetőség.

Támogatás célja

Az MGFÜ részéről Energetikai Tanácsadási Voucher Program (továbbiakban Voucher Program) kerül bevezetésre, amelynek célja a kkv-k energiahatékonyságának növelése, energetikai átvilágításának támogatása a fenntartható vállalati működés elérése érdekében. A projekt keretében megvalósuló Voucher Program lehetőséget biztosít, hogy a jelen címzetti felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások igénybe vehessék az MGFÜ által minősített energetikai szakértők tanácsadási szolgáltatásait, amelyhez a Kormány az MGFÜ közreműködésével vissza nem térintendő támogatást biztosít.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;
 • kettős könyvvitelt vezetnek;
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 3 fő volt,

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

141 Európai részvénytársaság (SE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

576 Nonprofit betéti társaság

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Speciális feltételek

 • Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu/ weboldalon közzétett minősített szakértők listáján szereplő (közvetlen link: https://vali.mgfu.hu/hu/experts), az MGFÜ által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre. A támogatást igénylő által választott szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló Szakértői Szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.
 • A szakértői szolgáltatói tevékenység online formában nem vehető igénybe.

Kötelezettségek

Megvalósított energetikai beruházás: A Kedvezményezett köteles legalább a Voucher Program során kapott támogatás 100%-ának megfelelő összeget olyan energetikai beruházásra fordítani, amely a tanácsadás eredményeként kapott Fejlesztési Tervben foglaltakkal összhangban van.

Támogatható tevékenységek köre

Tanácsadási szolgáltatás igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett „Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás” szolgáltatástípus.

A támogatási kérelem benyújtásakor a szakértői szolgáltatás célját és elvárt eredményét a támogatást igénylő és az általa kiválasztott szolgáltató dolgozza ki és nyújtja be a pályázati felület erre kialakított űrlapján, majd a projekt befejezésekor a támogatott szakértői szolgáltatások kapcsán elvárt Fejlesztési Tervét a Kedvezményezett nyújtja be a pályázati felület releváns űrlapján keresztül.

Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás:

Támogatható és elszámolható szakértői szolgáltatások

Eredménytermékek

Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás

§  energetikai audit és/vagy tanácsadási napló/jegyzőkönyv

§  Fejlesztési Terv

§  az Energiahatékonysági Kötelezettségi rendszerrel (EKR) való érintettség és az elérhető Hitelesített Energiamegtakarítás (HEM) becsült mértékének bemutatása, részletezése

Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

§  tanácsadási napló vagy jegyzőkönyv

§  audit dokumentáció

§  Fejlesztési Terv

Minden egyes megvalósított, fejlesztési tanácsadás keretében, a Fejlesztési Terv kötelező eleme/része is kell, hogy legyen az alábbiak részletezése, bemutatása:

 • a tanácsadás eredményeként a javasolt/megvalósítandó jövőbeni intézkedések, beruházások, fejlesztések listája;
 • ezen belül a javasolt/megvalósítandó intézkedések, beruházások, fejlesztések becsült finanszírozási és egyéb (pl. humán, tárgyi, stb.) erőforrás igénye.

A szakértői kategórián belül végezhető szolgáltatói tevékenységek köréből kizárólag a fentiekben rögzített tanácsadási tevékenységek támogathatók és elszámolhatók.

Elszámolható költségek

 • A felhívás keretében csak és kizárólag tanácsadói óradíjak számolhatók el.
 • A minősített szakértői szolgáltatónak a Voucher támogatást kérelmező számára az általa kiválasztott szakértői kategóriában kizárólag az MGFÜ szakértői szolgáltatók minősítési rendszerében megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíjának megfelelően van lehetősége ajánlatot adni, illetve a Voucher Programban támogatásban részesült vállalkozásokkal szerződést kötni és szolgáltatást nyújtani.

Projekt területi korlátozása

A projekt Magyarország egész területén megvalósítható.

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek max. 70%-a

Önerő: A projekthez 100% önerő szükséges.

Támogatási előleg nem igényelhető.

Támogatás összege: min. 1.027.425 Ft, max. 3.082.275 Ft

 

Tanácsadási kategória

Nettó óradíj (Ft/óra)

Elszámolható minimum és maximum tanácsadói óra

Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás

29 355

50-150

 

 • A projekt keretében nyújtott tanácsadási tevékenységek elszámolható költségének alapja, az egyes tanácsadási kategóriához tartozó nettó óradíjak.
 • A projekt mérete: a projekt méretét az elszámolható költségek összege határozza meg, a projektnek a táblázatban foglalt tanácsadói óraszámoknak kell megfelelniük.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse személyes kapcsolattartóját, vagy cégünk ügyfélszolgálatát!

Budapesti irodánk telefonszáma: +36-70-492-5411

Nyíregyházi irodánk telefonszáma: +36-42-787-474