Pályázat: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

2024-05-17 06:50
A pályázatok benyújtására 2024. július 1-ig van lehetőség.

(CSP-CSBM-24)

Támogatás célja

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Pályázók köre

A felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Mikro- és kisvállalatok: gazdasági társaságok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal
 • Középvállalatok: gazdasági társaságok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50-249 fő foglalkoztatottal
 • Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal
 • Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, vármegyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)
 • Egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye)

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.

Dologi kiadások

 • Ingatlan üzemeltetés költségei
 • Jármű üzemeltetés költségei
 • Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing költségek
 • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
 • Kommunikációs költségek:
 • Utazás-, kiküldetés költségei
 • Szállítás költségei
 • Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei:
 • Megbízási díj (számlás kifizetés)
 • Élelmiszer, étkezés költségei
 • Nyomdaköltségek
 • Szerkesztési költségek
 • Sokszorosítási költségek
 • Terjesztési költségek
 • Szállás
 • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
 • Rendezvények szervezési költségei
 • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

 • Bérköltség
 • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett):
 • Megbízási díjat, munkabért terhelő adók és járulékok

Tárgyi eszközök:

 • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök (pl. kisebb értékű irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök, bútorok, stb.)
 • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök (pl. nagyobb értékű irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök, bútorok, stb.)

Támogatás mértéke: 100%

Saját forrás biztosítása nem szükséges.

Támogatás összege: max. 5 millió Ft

A Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy bizonyos esetekben a nyertes szervezet számára nem biztosít támogatást, csak a Családbarát Munkahely cím használatát teszi lehetővé.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse a Goodwill Consulting Kft. munkatársait!

Budapesti iroda telefonszáma: +36-70-492-5411