Pályázat: szellemi alkotások támogatása

2024-05-17 06:30
A támogatás mértéke: 100%

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

(2020-1.1.3-IPARJOG)

Az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2024. június 28.
 • 2024. augusztus 30.
 • 2024. október 31.
 • 2024. december 20. 12:00 óráig.

Támogatás célja

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló alábbi tevékenységek támogatása:

 • találmányok, növényfajták, használati minták, védjegyek és formatervezési minták tekintetében hazai iparjogvédelmi oltalmi bejelentés benyújtása;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés benyújtása;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • európai uniós védjegybejelentés benyújtása;
 • nemzetközi védjegybejelentés benyújtása;
 • közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása.

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 141, 231, 572, 573);
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

Kizáró okok, speciális feltételek

Amennyiben a bejelentésnek (vagy oltalomnak) egynél több jogosultja van, úgy a támogatást igénylő köteles valamennyi jogosult (pl: szabadalmastárs) aláírásával ellátott nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy a jogosultak hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtson be, valamint azt, hogy a jogosultak milyen arányban fognak részesülni a támogatásból.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak és elszámolhatóak:

 1. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:
 • hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés bejelentési és kutatási vagy bejelentési díja;
 • szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.
 1. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentéssel kapcsolatosan:
 • a PCT bejelentés bejelentési, továbbítási, kutatási és elővizsgálati díja; valamint a szabadalomképességi értékelés díja;
 • iparjogvédelmi tanácsadás költsége;
 • szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.
 1. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindításával kapcsolatosan:
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindításának díja;
 • szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.
 1. Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatosan:
 • fordítás-meghirdetési díj;
 • szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.
 1. Hazai védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:
 • a hazai védjegybejelentés díja;
 • szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.
 1. Európai uniós védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:
 • az európai uniós védjegybejelentés díja;
 • szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.
 1. Nemzetközi védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:
 • a nemzetközi védjegybejelentés díja;
 • szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.
 1. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:
 • a hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja;
 • szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.
 1. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:
 • a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja;
 • szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege:

Támogatható tevékenység

Támogatási összeg

Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

800 000 Ft

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

2 500 000 Ft

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindításával kapcsolatos tevékenység esetén

nemzeti/regionális eljárásonként 1 500 000 Ft, de összesen maximum 7 500 000 Ft

Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatos tevékenységek esetén

országonként, leírás fordítás esetén 500 000 Ft

országonként, kizárólag igénypont fordítás esetén 300 000 Ft

de összesen maximum 2 000 000 Ft

Hazai védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

100 000 Ft

Európai uniós védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

250 000 Ft

Nemzetközi védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

400 000 Ft

Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

100 000 Ft

Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén

100 000 Ft

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse Goodwill Consulting Kft.munkatársait.

Budapesti iroda telefonszáma: +36-70-492-5411