Pályázati ajánló

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024

 

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.

(NEAO-KP-1-2024)

A pályázat benyújtása 2023. október 2. 14.00 órától 2023. november 2. 14.00 óráig lehetséges.

Támogatás célja

 • NEAO-KP-1-2024/1, NEAO-KP-1-2024/3, NEAO-KP-1-2024/5, NEAO-KP-1-2024/7 és a NEAO-KP-1-2024/9 kategóriák esetében: A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2024/2 esetében: A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.
 • NEAO-KP-1-2024/4 esetében: Az élet- és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek támogatása.
 • NEAO-KP-1-2024/6 esetében: A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása.
 • NEAO-KP-1-2024/8 esetében: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása.
 • NEAO-KP-1-2024/10 esetében: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

Pályázók köre

Pályázatot benyújthat bármely, 2022. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett:

 • alapítvány,
 • egyesület, ideértve a szövetséget.

Támogatható tevékenységek

 • NEAO-KP-1-2024/1 Közösségi környezet kollégium
 • A közművelődés,
 • a tudomány és kutatás,
 • audio és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szakképzés és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem,
 • a település- és közösségfejlesztés,
 • kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek,
 • társadalmi párbeszéd,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
 • NEAO-KP-1-2024/3 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
 • Az élet- és vagyonbiztonság,
 • a közbiztonság,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
 • NEAO-KP-1-2024/5 Nemzeti összetartozás kollégium
 • A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység,
 • az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése,
 • továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc),
 • hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása
 • NEAO-KP-1-2024/7 Társadalmi felelősségvállalás kollégium
 • Nonprofit szervezeteknek,
 • ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet,
 • adományosztás,
 • szociális tevékenység,
 • család és gyermekjóléti szolgáltatók,
 • időskorúak gondozása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem,
 • polgári védelem területén működő civil szervezetek,
 • NEAO-KP-1-2024/9 Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 • A nevelés és oktatás,
 • képességfejlesztés,
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • gyermek- és ifjúságvédelem,
 • egészségmegőrzés,
 • betegségmegelőzés,
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

A támogatás mértéke és összege

Támogatás mértéke: max. 100%

Kategória

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa (Ft)

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa (Ft)

NEAO-KP-1-2024/1

400 000

3 000 000

NEAO-KP-1-2024/2

500 000

4 500 000

NEAO-KP-1-2024/3

400 000

3 000 000

NEAO-KP-1-2024/4

500 000

4 500 000

NEAO-KP-1-2024/5

400 000

3 000 000

NEAO-KP-1-2024/6

500 000

4 500 000

NEAO-KP-1-2024/7

400 000

3 000 000

NEAO-KP-1-2024/8

500 000

4 500 000

NEAO-KP-1-2024/9

400 000

3 000 000

NEAO-KP-1-2024/10

500 000

4 500 000