Tájékoztató a kiberbiztonsági bírságok mértékéről és kiberbiztonsági pályázatról

2024-07-10 11:26
A támogatásban vállalkozások és kkv-is részesülhetnek

Az Európai Bizottság több mint 210 millió euró értékben pályázati felhívásokat tett közzé a kiberbiztonság és a digitális kapacitások Unió-szerte történő megerősítésére. A Digitális Európa program keretében: 102 millió euró összeg pályázható a kiberbiztonság területén a kiépítési fellépések támogatására (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07).

A felhíváson az EU- és az EGT-tagállamok vállalkozásai, kkv-k, közigazgatási szervek és egyéb szervezetek vehetnek részt.

A pályázatokat 2024. július 4-től 2025. január 21-ig lehet benyújtani.


A Magyar Közlöny 2024. évi 74. számában megjelent a Kormány 186/2024. (VII. 8.) Korm. rendelete a kiberbiztonsági bírságok mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól szóló 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról. A Kormány által kijelölt hatóságok az európai uniós jogi aktusok és a magyar jogszabályok megsértése miatt a 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szabhatja ki.

Az SZTFH, mint a kiberbiztonsági felügyeletet ellátó hatóság, a Kibertan.tv. 24. § (2) bekezdése szerint, ha az érintett szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket vagy az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a biztonsági hiányosságokat nem hárítja el, a megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalát elmulasztja, vagy a tevékenységet nem hagyja abba, a 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szabhatja ki.

A tanúsító hatóság a bírságot ugyanazon tényállás mellett a Kibertan.tv. 15. § (1) bekezdése alapján meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően ismételten kiszabhatja.

A rendelet 2024. október 18-án lép hatályba.