Átláthatóbb repohár-rendszert szeretnének a szórakozóhelyek vendégei

2023-03-14 13:19
Kiemelkedő volt az érdeklődés a BKIK visszaváltható poharakkal kapcsolatos felmérése iránt.

A repoharak használata összhangban van a szórakozóhelyek vendégeinek környezetvédelmi igényeivel, ugyanakkor a jelenlegi repohár-rendszeren sokan változtatnának. A felhasználók számára a legnagyobb problémát a visszaváltási lehetőségek követhetetlensége jelenti – derült ki a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által összehívott munkacsoport nagy repohár-felméréséből, amelyet több mint 4 ezren töltöttek ki. A vendégek leginkább pénzért szeretnék visszaváltani poharukat, de egy repohár-automatát is jó ötletnek tartanának. A kutatás eredményeire alapozva a BKIK szakmai önszabályozó ajánláscsomagot állít össze a vendéglátóipari vállalkozások számára.

A BKIK tavaly alakult repohár munkacsoportjának célja, hogy önszabályozó piaci megoldást keressen a repohár, azaz a rendezvénykörnyezetben használt erős falú újrahasználható pohár visszaváltásával kapcsolatos visszásságokra. Ennek részeként 2022 végén felmérést végeztek, amelyben a felhasználók igényeire keresték a választ. Az online felmérés nagy érdeklődést váltott ki: a kérdőívet egy hónap alatt több mint 4 ezren töltötték ki.*

A fenntarthatósági szempontok a legfontosabbak

A felmérés egyik tanulsága, hogy a környezetvédelmi szempontok kiemelt jelentőségűek a válaszadók számára: a potenciális vendégek 85 százaléka mondta, hogy fontos számára a téma. Ennek az igénynek az újrahasznosítható poharak teljes mértékben megfelelnek, így a mostani repohár-rendszer értékelésénél is kiemelkedő eredményeket kaptak annak fenntarthatósági céljai.

Átláthatóbb rendszert szeretnének a vendégek

Ugyanakkor a válaszadók mindössze 8 százaléka elégedett a repoharak jelenlegi rendszerével. 60 százalékuknál jelenik meg az az igény, hogy legyen egyértelmű, mely helyek használnak repoharat, és hol milyen tokeneket fogadnak el.

56 százalék mondta, hogy a jelenlegi rendszer nem veszi figyelembe az egyszeri vendégek (pl. turisták) igényeit. A szórakozóhelyek rendszeres látogatóinak többsége (56 százaléka) szerint az is problémás, hogy vagy a poharat vagy az ehhez kapcsolódó tokent maguknál kell tartaniuk. A felhasználói kényelmetlenséget jól jelzi az is, hogy jelenleg a tokeneket és a poharakat mindössze a válaszadók 25-30 százaléka őrzi meg és viszi a későbbiekben magával.

Ezeket a megoldásokat tartanák jónak a felhasználók

A válaszadók által szorgalmazott legfontosabb változás (83 százalék) a helyszínek közötti minél szélesebb körű átjárhatóság lenne, vagyis az, hogy az adott repoharat ne csak egy adott helyszínen lehessen használni – ez kiemelten fontos lenne a szórakozóhelyek, koncertek, fesztiválok esetén.

Az utolsó ital elfogyasztása után a repohár pénzre váltásának lehetősége a legnépszerűbb (63 százalék szerint lenne jó megoldás).

51 százalékuk jó ötletnek tartana például egy olyan automatát, amely a repoharat pénzért vagy tokenért váltaná vissza. (A letéti díjat 80 százalék inkább bankkártyára, 20 százalék inkább készpénzben kérné vissza.) Ugyanennyien mondták, hogy szívesen használnák a Revo Token applikáció egy olyan funkcióját, amely a bankkártyáról csak 72 óra után vonja le a használati díjat, amennyiben a repoharat nem váltják vissza.

 

A legkevésbé népszerű ötletnek a helyszínen hagyandó, de ingyenes repohár bizonyult (a válaszadók 44 százaléka látna szívesen egy ilyen rendszert).

Készül a javaslatcsomag a vállalkozások számára, hogy jól indulhasson az idei szezon

A BKIK és szakmai partnerei kiemelten fontosnak tartják, hogy a fenti problémákra mielőbb megnyugtató megoldás szülessen. A fogyasztói felmérés eredményei és a piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések alapján április elejéig szakmai ajánláscsomagot állítanak össze azzal a céllal, hogy segítsék a vendéglátóipari vállalkozások fogyasztóbarát önszabályozását. Amennyiben ezt sikerül széles körben elfogadtatni a vállalkozók között, úgy az idei szabadtéri szezon már a korábbi problémák kiküszöbölésével indulhat el.

*A kutatást a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. végezte 2022. november 15. – december 12. között, CAWI módszertannal. A kérdőívet 4.178 fő fejezte be.  A felmérés során a repoharakkal kapcsolatos szempontokat 10-es skálán értékelhették a válaszadók. A felmérés eredményeinél a legalább 8-as értéket adókat tekintették a kérdéssel egyetértőknek, míg a legfeljebb 3-as értéket adókat az egyet nem értőknek.