Legyen egységes repohár visszaváltási rendszer, a vendégek a leadott repoharak után kapják vissza a pénzüket!

2022-08-19 09:11
Széleskörű egyeztetést és piaci önszabályozást sürget a BKIK és a Zöld Követ Egyesület.

 

A repohár visszaváltásával kapcsolatos visszásságok piaci önszabályozó megoldását, vagyis a rendszer racionális, egységes és valóban fenntartható átalakítását javasolja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  és a Zöld Követ Egyesület. Javaslatuk fontos része, hogy a repoharat választó vendégek visszakapják annak ellenértékét.

Közösen hívja fel a figyelmet a BKIK és a Zöld Követ Egyesület a repohár visszaváltásának visszásságaira. A fenntarthatósági szempontok mellett fontos céljuk, hogy egyetlen vendéglátóhely se kötelezhesse a repoharat választó vendéget a pohár megvásárlására, ezért kezdeményezik pénzért való visszaváltást elősegítő egységes gyakorlat kialakítását. Véleményük szerint a repoharak begyűjtését, visszaváltását vagy az új poharak kiváltását inkább egy vendéglátóhelytől független, egységes tokenrendszerrel vagy közös applikációval kellene megoldani.  

A BKIK és a Zöld Követ Egyesület ezért közös gondolkodásra hívja a szektor érintettjeit, hogy egy hatékony, fenntartható és igazságos, önszabályozáson alapuló rendszer, végül pedig ennek megfelelő szabályozás is születhessen. A budapesti kamara és a fenntartható megoldásokat támogató Zöld Követ Egyesület vállalják, hogy koordinálják az egyeztetéseket, valamint biztosítják az azokhoz szükséges infrastruktúrát is.  

A repohár több mint egy évtizeddel ezelőtti bevezetése az egyik legnépszerűbb zöld újítás volt az egyszer használatos műanyagok visszaszorításának területén. A repohár, vagyis az újratölthető, visszaváltható poharak széles körben való felhasználása jelentős mértékben csökkentheti a környezetszennyezést.

Ugyanakkor a repohár visszaváltásának feltételei számos vendéglátó- és szórakozóhelyeken olyan körülményeket teremtenek, melyek már nem teljesítik a megoldás eredeti céljait. A jelenlegi token-rendszeren alapuló visszaváltás ugyanis nem ügyel arra, hogy a repoharak a vásárlás helyétől függetlenül egyéb, szintén repoharat kínáló vendéglátóhelyeken is visszaválthatóak legyenek, így a repohár sokszor a vendégeknél marad vagy a kapott tokent már nem lehet ismét pohárra váltani. Ez alkalmanként több száz forint extra kiadást is jelenthet, miközben a vendég nem szeretne a fogyasztásán felül poharat is vásárolni. A jelenlegi gyakorlat emellett az eredeti környezetvédelmi céloknak sem felel meg. 

A BKIK és a Zöld Követ Egyesület kezdeményezte egyeztetésekre a repohar@bkik.hu email címen lehet jelentkezni.