ATA Carnet hitelesítés

ATA Carnet hitelesítés

ATA Carnet hitelesítés
 
Az ATA Carnet 1 évre szóló vámelőjegyzési igazolvány. Ez azt jelenti, hogy 1 éves lejárati időn belül vámmentesen történhet az áruk ideiglenes kivitele és behozatala az Egyezmény országaiba. Ez a határidő egy „Csatlakozó Carnet”-tel meghosszabbítható plusz egy évvel.
 
Kiváltható olyan okmány is, amellyel egy éven belül max. 4 alkalommal lehet utazni, azzal a feltétellel, hogy mindig ugyanazt az árut viszik ki, amely a zöld fedőlap Általános jegyzékén szerepel.
 
Használható: kiállításokra, vásárokra, bemutatókra, koncertekre, vendégszereplésre, filmforgatásra stb.
 
Működése:
 1. A Kamaránál megvásárolt nyomtatványt az ATA Carnet Tulajdonos tölti ki, ezt követően a Kamara Okmányhitelesítő Irodája hitelesíti azt.
 2. Hitelesítés után történik a vámkezelés. Először a területileg illetékes vámhivatalt kell felkeresni, ahol az okmányt nyilvántartásba veszik, majd a határon végzik a vámkezelést. Visszahozatal után a kamarának vissza kell szolgáltatni az okmányt, ezután kerül visszafizetésre az óvadék.
A nyomtatvánnyal kapcsolatos tudnivalók:
 
A Kamara csak a megfelelően kitöltött okmányt hitelesíti!
 
A nyomtatvány minden lapját és annak elejét és hátoldalát is ki kell tölteni, a visszahozatalra vonatkozó betétlapokat is!
 
A nyomtatvány részei:
 • zöld fedő- és hátlap: az okmány „kerete”, az utazás folyamán megmarad
 • színes példányok: határátlépésnél az adott vámhatóság elveszi a megfelelő lapot
 • sárga export lap: Magyarországról ill. Európai Unióból kilépés
 • fehér import lap: tartózkodó országba belépés
 • fehér re-export lap: tartózkodó országból kilépés
 • sárga re-import lap: Magyarországra ill. Európai Unióba visszalépés
 • kék tranzit lap: tranzit országba be- és kilépés, 72 órás tartózkodásra jogosít
 • színes tőszelvények: a vámhatóság tölti ki és bélyegez a határátlépés során

A Szerződés:

Hitelesítéskor a Kamara rendelkezésére kell bocsátani a Tulajdonos adataival kitöltött, aláírásával és bélyegzőjével ellátott „Szerződés”-t.
 
A nyomtatvány kitöltése:
 
Az alábbiakban felsorolt részeket a Tulajdonosnak kell kitölteni számítógéppel vagy jól olvasható kézírással (nyomtatott betűkkel). Hivatalos nyelve az angol, német, francia, de a fogadó ország saját nemzeti nyelvén kérhet fordítást.
 • Zöld fedőlap:
 • Tulajdonos (az okmány tulajdonosa) neve, címe, adószáma, VPID száma (ezt a vámhivatal adja, ezzel kapcsolatos információ a VÁMINFO telefonszámán +36 1 2509570 vagy a  oldalon)
 • Kiutazó neve
 • Az áru tervezett felhasználása (pl. kiállítás, vásár, bemutató, verseny, szakmai felszerelés stb)
A jobb alsó sarokban az X-szel jelölt részen: CÉGES ALÁÍRÁS + BÉLYEGZŐ!
 • Színes példányok:
 • Tulajdonos neve, címe, adószáma
 • Kiutazó neve
 • Az áru tervezett felhasználása
 • Szállítási eszköz (gépjármű + rendszám, repülő, vonat, hajó)
 • Csomagolás módja (láda, karton, szabadon stb.)
 • Én, …..kiutazó neve….., a ….. tulajdonos….. szabályszerű meghatalmazása alapján….
Általános jegyzék …. 1 – ….. tételszám ……. ( a hátoldalon felsorolt tételek tól-ig sorszáma)
 
A jobb alsó sarokban a vámos előtt kell  kitölteni (a határátlépés helye, dátuma, a kiutazó neve és aláírása)
 • Hátoldal – Általános Jegyzék:
Az áruk tételes felsorolása, db szám, súly vagy mennyiség, érték és a származási ország megjelölése.
 
Amennyiben nem fér ki a felsorolás, úgy minden oldalhoz pótlap vásárolható és azon kell folytatni a tétellistát. A géppel történő kitöltéshez kitöltési segédlet és kitöltő program a honlapunkon található.
 
Az ATA okmányon feltüntetett értéket a Tulajdonos állapítja meg, de ha az értéket a külföldi vámhatóság alacsonynak találja, úgy azt ő felülbírálhatja a saját törvényei szerint. Az értéket HUF-, USD- vagy EUR-ban kell megadni. A lap alján a rovatokat összesíteni kell.
 
A feketével keretezett részeket a Kamara, a szürke mezőket a Vámhatóság tölti ki!
 
Kérjük legyenek figyelemmel az alábbiakra:

Az ATA carnet okmányt az oda-vissza úton kezeltetni kell a vámhatósággal!

A külföldi vámhivatal reklamációt indíthat az alábbi esetekben:
 • A nem megfelelően igazolt áruk visszaszállításánál. A vámkezelésnél ügyelni kell arra, hogy a megfelelő lapok párban legyenek kezelve (be- és kilépés). Amennyiben a Tulajdonos ezt elmulasztja, akkor egyes országok utólagos tisztázási költséget számítanak fel: Egyesült Arab Emírségek: 5000 AED, Mexico: 106 EUR-tól, Montenegro: 50 EUR, Svájc: 20-100 CHF, Szerbia: 7940 RSD, Thaiföld: 25-450 EUR, USA: 100 USD, Törökország: 210 TL.
 • Ha az áru a lejárati időn túl került visszaszállításra. Az ATA Carnet érvényességi ideje 1 év, azonban Mexikó és India vonatkozásában csak 6 hónap!
 • Az áru elveszett, ellopták vagy megsemmisült.
 • Az áru eladásra került anélkül, hogy elvámolták volna.

A lejárt igazolványokat ill. amelyeket a Tulajdonos nem kíván felhasználni, 30 napon belül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó kamarának.

Segédletek a kitöltéshez:
 
Figyelem! A nyomtatványt meg kell vásárolni, majd a fenti sémák segítségével, számítógéppel kitölteni!

 

 

ATA EGYEZMÉNY TAGORSZÁGAI 

Albánia

Izland Mongólia

Algéria

Izrael Montenegró

Andorra

Japán Norvégia

Arab Emírségek

Kanada Oroszország

Ausztrália

Katar Pakisztán

Bahreini Királyság

Kazahsztán Srí Lanka

Belorusszia

Kína Svájc

Bosznia-Hercegovina

Korea/dél Szenegál

Chile

Libanon Szerbia

Dél-Afrika

Macedónia Szingapúr

Elefántcsontpart

Madagaszkár Tajvan

Egyesült Királyság

Makaó Thaiföld
Gibraltár Malayzia

Törökország

Hong Kong Marokkó

Tunézia

India Mauritius

Ukrajna

Indonézia Mexikó *

USA**

Irán

Moldávia

 Új-Zéland

 

 

Vietnám

Az Európai Unió országai is aláírói az Egyezménynek, de unión belül már nem alkalmazzák ezt az okmányt.  

ATA CARNET HITELESÍTÉSI DÍJAK - 2022. január 1-től érvényes 

Áruérték

Nettó díj

nem önkéntes tagok részére

Nettó díj

önkéntes tagok részére

100 000 Ft-ig

6.000 Ft

3.000 Ft

200 000 Ft-ig

11.000 Ft

5.500 Ft

400 000 Ft-ig

20.000 Ft

10.000 Ft

600 000 Ft-ig

26.000 Ft

13.000 Ft

1 000 000 Ft-ig

37.000 Ft

18.500 Ft

1 millió Ft felett minden további megkezdett millió után

6.000 Ft

3.000 Ft

max. 3-szori utazásig, alapdíjon felül utanként

5.000 Ft

2.500 Ft


A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani. 

A fenti díjakat a kereskedelmi és iparkamarák országosan egységesen alkalmazzák.

ÓVADÉK  

Óvadék összege

Nem önkéntes kamarai tag részére

Önkéntes kamarai tag részére

áruérték 10 %-a,

de minimum 15.000 Ft

áruérték 5 %-a,

de minimum 15.000 Ft


A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál az óvadék összege egységesen 15 000 Ft áruértéktől függetlenül.

ŰRLAP DÍJAK

 

27% ÁFA-val növelt díj (forint)

ATA Carnet fedő + hátlap (együtt)

635

ATA Carnet betétlap

254