Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny
 
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli elődöntőjének szervezési és lebonyolítási feladatait látjuk el.
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben a nappali tagozaton végzős tanulók számára hirdeti meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt.
 
A verseny fő célkitűzései:
  • A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása széles körben.
  • A végzős tanulók, és az iskoláik (tágabban a magyar szakképzéssel) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak.
  • A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a jelenleginél szélesebb körben a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása.
  • A „fizikai szakmák” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése.
  • Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erősítése.
  • A mérés a gyakorlatorientált és a kompetenciákat mérő feladatokkal történik, melyek biztosítják a tényleges szakmai kompetenciák kibontakoztatását.
A versenyen való részvétel ingyenes.
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóságának munkatársát:
 
Szurdoki Mária
asszisztens
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 107. szoba
Telefon: 488-2167, Fax. 488-2171