Tanulószerződés

Tanulószerződés

 

Duális gyakorlati képzőhelyek hatályos nyilvántartása 2020. július 29-től 

Tanulószerződés

 
Tanulószerződést a Szakképzési tv. (2011. tv. CLXXXVII. tv.) 42-43. §-ában felsorolt tanulók és szervezetek köthetnek, országosan egységes formanyomtatványon, mely a www.bkik.hu honlapról letölthető.
 
A szerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni és megküldeni az illetékes kamarának ellenjegyzésre. A tanulószerződés a szerződésben megjelölt naptól hatályos, tehát a tanuló adóhatóság felé való bejelentésével a kamarai ellenjegyzést nem kell és nem szabad megvárni, a tanulót a szerződésben megjelölt naptól be kell jelenteni.
 
A kamarai illetékességet a gyakorlati képzés helye (szervezet telephelye, ahol a tanuló munkát végez) alapján kell megállapítani.
 
Tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg, melynek mértékét a szakképzési törvény határozza meg a mindenkori minimálbér %-ában, az adott szakmára érvényes SZVK alapján a gyakorlati és elméleti képzési idő arányának figyelembevételével.
 
A tanulószerződés bármely okból történő megszűnését írásban kell bejelenteni a szerződést ellenjegyző kamarának.
 
Nyomtatványok:
 
 
Fontosabb jogszabályok:
 
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóságának tanulószerződéses tanácsadó munkatársait:
 
A tanulószerződéses tanácsadó hálózat 
 
A tanulószerződéses tanácsadók főbb feladatai:
  • tanácsadás és tájékoztatás a tanulószerződéshez kapcsolódó ügyekben (személyesen, telefonon vagy elektronikus úton, kamarában vagy kamarán kívüli helyszíneken),
  • a tanulószerződéses rendszer közvetlen bővítését szolgáló potenciális képzőhely-látogatások,
  • meghatározott tematika alapján a gazdálkodó vagy egyéb szervezetek gyakorlati képzőhelyein teljesített képzőhely-látogatások,
  • iskolalátogatások,
  • egyéb tevékenységek (kamarai garanciavállalással kapcsolatos tevékenységek iskolákat, gazdálkodó és egyéb szervezeteket, tanulókat és szülőket érintően, tanulószerződésekkel, együttműködési megállapodásokkal és igazolásokkal kapcsolatos adminisztratív és ügyintézési teendők, jelentési kötelezettség ellátása, szükség szerinti adatgyűjtés, adatszolgáltatás.
A tanulószerződéses tanácsadó hálózat tagjai:
 
Név Telefonszám E-mail
Ügyelet  1/488-2176   
Ádám Gergő László 30/667-7822 adam.gergo@bkik.hu 
Dobre Dániel 30/452-1829 dobre.daniel@bkik.hu 
Dr. Bartos Szabolcs András 30/401-5425 bartos.szabolcs@bkik.hu 
Gyenge Csaba 20/429-7001 gyenge.csaba@bkik.hu 
Herendi László 20/942-7655 herendi.laszlo@bkik.hu 
Karaszek Gabriella 30/667-6193 karaszek.gabriella@bkik.hu 
Marincs Attila 30/667-7434 marincs.attila@bkik.hu 
Nagy József 70/414-9190 nagy.jozsef@bkik.hu
Nagy Lászlóné 30/667-6416 nagy.laszlone@bkik.hu 
Szentpéteri Éva 30/667-6632 szentpeteri.eva@bkik.hu
Szijjártó Eszter 30/439-1096 szijjarto.eszter@bkik.hu
Weintraut Kornélia 30/667-6552 weintraut.kornelia@bkik.hu 
 
 
Cím: BKIK, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 108-as szoba