Duális képzési tanácsadó hálózat

Duális képzési tanácsadó hálózat

Duális gyakorlati képzőhelyek hatályos nyilvántartása 2020. július 29-től 

Tanulószerződés

Tanulószerződést a Szakképzési tv. (2011. tv. CLXXXVII. tv.) 42-43. §-ában felsorolt tanulók és szervezetek köthetnek, országosan egységes formanyomtatványon, mely a www.bkik.hu honlapról letölthető.
 
A szerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni és megküldeni az illetékes kamarának ellenjegyzésre. A tanulószerződés a szerződésben megjelölt naptól hatályos, tehát a tanuló adóhatóság felé való bejelentésével a kamarai ellenjegyzést nem kell és nem szabad megvárni, a tanulót a szerződésben megjelölt naptól be kell jelenteni.
 
A kamarai illetékességet a gyakorlati képzés helye (szervezet telephelye, ahol a tanuló munkát végez) alapján kell megállapítani.
 
Tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg, melynek mértékét a szakképzési törvény határozza meg a mindenkori minimálbér %-ában, az adott szakmára érvényes SZVK alapján a gyakorlati és elméleti képzési idő arányának figyelembevételével.
 
A tanulószerződés bármely okból történő megszűnését írásban kell bejelenteni a szerződést ellenjegyző kamarának.
 
Nyomtatványok:
 
 
Fontosabb jogszabályok:
 
 
Részletes információért keresse a BKIK Szakképzési Irodájának duális képzési tanácsadó munkatársa:
 
A duális képzési tanácsadó hálózat 
 
A duális képzési tanácsadók főbb feladatai:
  • tanácsadás és tájékoztatás a tanulószerződéshez kapcsolódó ügyekben (személyesen, telefonon vagy elektronikus úton, kamarában vagy kamarán kívüli helyszíneken),
  • a tanulószerződéses rendszer közvetlen bővítését szolgáló potenciális képzőhely-látogatások,
  • meghatározott tematika alapján a gazdálkodó vagy egyéb szervezetek gyakorlati képzőhelyein teljesített képzőhely-látogatások,
  • iskolalátogatások,
  • egyéb tevékenységek (kamarai garanciavállalással kapcsolatos tevékenységek iskolákat, gazdálkodó és egyéb szervezeteket, tanulókat és szülőket érintően, tanulószerződésekkel, együttműködési megállapodásokkal és igazolásokkal kapcsolatos adminisztratív és ügyintézési teendők, jelentési kötelezettség ellátása, szükség szerinti adatgyűjtés, adatszolgáltatás.
A duális képzési tanácsadó ügyfélszolgálat
telefon: +36 1 488 21 76
 
DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCSADÓK
Dobre Dániel duális képzési tanácsadó 30/442-9539 dobre.daniel@bkik.hu
Herendi László duális képzési tanácsadó - herendi.laszlo@bkik.hu
Karácsony Eszter duális képzési tanácsadó 30/443-2667 karacsony.eszter@bkik.hu
Karaszek Gabriella duális képzési tanácsadó 30/667-6193 karaszek.gabriella@bkik.hu
Marincs Attila duális képzési tanácsadó 30/667-7434 marincs.attila@bkik.hu
Szijjártó Eszter duális képzési tanácsadó 30/439-1096 szijjarto.eszter@bkik.hu
Weintraut Kornélia duális képzési tanácsadó 30/667-6552 weintraut.kornelia@bkik.hu
Wusinczkyné Zöld Katalin duális képzési tanácsadó 30/734-1597 zold.katalin@bkik.hu

 

Cím: BKIK, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 121-es szoba